Fuji Ултразвуков разходомер <FST> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

Висока точност
± 0,2% от скоростта Използ
вайки новия алгоритъм за изчисляване на скоростта на потока, той може да измерва всякакъв вид течност с висока точност.
・Ниска поддръжка Без движ
ещи се части, FST има дългосрочна стабилност, като същевременно изисква само минимална поддръжка.
· Устойчив на мехурчета
С помощта на усъвършенстваната технология за измерване на мехурчета, смущенията от въздушните мехурчета се елиминират значително.
· Широк температурен диапаз
он от -40° C до+150° C Може да се измери непроводима течност, включително масло, смесена течност, пречистена вода.
· Лесен за работа
с LCD и предния панел с подсветка
・IECEx, ATEX, NEPSI и японски сертификат

FST1D111-YYAY

FST1F111-YYAY

FST1G111-YYAY

FST1D211-YYAY

FST1F211-YYAY

FST1G211-YYAY

FST1D311-YYAY

FST1F311-YYAY

FST1G311-YYAY

FST1D411-YYAY

FST1F411-YYAY

FST1G411-YYAY

FST1D511-YYAY

FST1F511-YYAY

FST1G511-YYAY

FST1D611-YYAY

FST1F611-YYAY

FST1G611-YYAY

FST1D141-YYAY

FST1F141-YYAY

FST1G141-YYAY

FST1D241-YYAY

FST1F241-YYAY

FST1G241-YYAY

FST1G341-CYAY

FST1D441-CYAY

FST1F441-CYAY

FST1G441-CYAY

FST1D541-CYAY

FST1F541-CYAY

FST1G541-CYAY

FST1D641-CYAY

FST1F641-CYAY

FST1G641-CYAY

FST1D111-YDAY

FST1F111-YDAY

FST1D511-ADBY

FST1F511-ADBY

FST1G511-ADBY

FST1D611-ADBY

FST1F611-ADBY

FST1G611-ADBY

FST1D141-ADBY

FST1F141-ADBY

FST1G141-ADBY

FST1D241-ADBY

FST1F241-ADBY

FST1G241-ADBY

FST1D341-ADBY

FST1F341-ADBY

FST1G341-ADBY

FST1D441-ADBY

FST1F441-ADBY

FST1G441-ADBY

FST1D541-ADBY

FST1F541-ADBY

FST1G541-ADBY

FST1D641-ADBY

FST1F641-ADBY

FST1G641-ADBY

FST1G111-AYCY

FST1D211-AYCY

FST1F211-AYCY

FST1G211-AYCY

FST1D311-AYCY

FST1F311-AYCY

FST1G311-AYCY

FST1D411-AYCY

FST1F411-AYCY

FST1G411-AYCY

FST1D511-AYCY

FST1F511-AYCY

FST1D341-BYDY

FST1F341-BYDY

FST1G341-BYDY

FST1D441-BYDY

FST1F441-BYDY

FST1G441-BYDY

FST1D541-BYDY

FST1F541-BYDY

FST1G541-BYDY

FST1D641-BYDY

FST1F641-BYDY

FST1G641-BYDY

FST1D111-CYDY

FST1F111-CYDY

FST1G111-CYDY

FST1D211-CYDY

FST1F211-CYDY

FST1G211-CYDY

FST1D311-CYDY

FST1F311-CYDY

FST1G311-CYDY

FST1D411-CYDY

FST1F411-CYDY

FST1G411-CYDY

FST1G511-BDDY

FST1D611-BDDY

FST1F611-BDDY

FST1G611-BDDY

FST1D141-BDDY

FST1F141-BDDY

FST1G141-BDDY

FST1D241-BDDY

FST1F241-BDDY

FST1G241-BDDY

FST1D341-BDDY

FST1F341-BDDY