Fuji In-situ цирконий кислороден анализатор (HART комуникация) <ZKMA, ZKMB, ZFK8> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

ХАРА@@
КТЕРИ СТИКИ
HART комуникация Л
есно сменяем циркониев елемент
Бърза реакция (4 до 7 секунди)
IP66 или IP67 корпус Налична
работа без отваряне на капака (само ZKMA) Безопасен дизайн
Високо ниво на
безопасност
Конверторът прекъсва захранването
на детектора при откриване на изгаряне на термодвойка.
Конверторът също прекъсва захранването при авария, в отговор на външен контактен вход.
Функцията за заключване на ключа предотвратява оперативни грешки.

ZFK8R115-0Y0YY-1J1

ZFK8R215-0Y0YY-1J1

ZFK8R315-0Y0YY-1J1

ZFK8R135-0Y0YY-1J1

ZFK8R235-0Y0YY-1J1

ZFK8R335-0Y0YY-1J1

ZFK8R115-5Y0YY-1J1

ZFK8R215-5Y0YY-1J1

ZFK8R315-5Y0YY-1J1

ZFK8R135-5Y0YY-1J1

ZFK8R235-5Y0YY-1J1

ZFK8R335-5Y0YY-1J1

ZFK8R115-6Y0YY-1J1

ZKMABYY2-4JY1Y-YRY

ZKMBBYY2-4JY1Y-YRY

ZKMAEYY2-4JY1Y-YRY

ZKMBEYY2-4JY1Y-YRY

ZKMAB2Y2-4JY1Y-YRY

ZKMBB2Y2-4JY1Y-YRY

ZKMAE2Y2-4JY1Y-YRY

ZKMBE2Y2-4JY1Y-YRY

ZKMAB3Y2-4JY1Y-YRY

ZKMBB3Y2-4JY1Y-YRY

ZKMAE3Y2-4JY1Y-YRY

ZKMBE3Y2-4JY1Y-YRY

ZKMABY12-4JY1Y-YRY

ZKMBBY12-4JY1Y-YRY

ZKMAEY12-4JY1Y-YRY

ZKMBEY12-4JY1Y-YRY

ZKMAB212-4JY1Y-YRY

ZKMBB212-4JY1Y-YRY

ZKMAE212-4JY1Y-YRY

ZKMBE212-4JY1Y-YRY

ZKMAB312-4JY1Y-YRY

ZKMBB312-4JY1Y-YRY

ZKMAE312-4JY1Y-YRY

ZKMBE312-4JY1Y-YRY

ZKMABY22-4JY1Y-YRY

ZKMBBY22-4JY1Y-YRY

ZKMAEY22-4JY1Y-YRY

ZKMBEY22-4JY1Y-YRY

ZKMAB222-4JY1Y-YRY

ZFK8R135-ZE3AA-1J1

ZFK8R235-ZE3AA-1J1

ZFK8R335-ZE3AA-1J1

ZFK8R115-0Z3AA-1J1

ZFK8R215-0Z3AA-1J1

ZFK8R315-0Z3AA-1J1

ZFK8R135-0Z3AA-1J1

ZFK8R235-0Z3AA-1J1

ZFK8R335-0Z3AA-1J1

ZFK8R115-5Z3AA-1J1

ZFK8R215-5Z3AA-1J1

ZFK8R315-5Z3AA-1J1

ZFK8R135-5Z3AA-1J1

ZKMBB312-YJ41Y-YRY

ZKMAE312-YJ41Y-YRY

ZKMBE312-YJ41Y-YRY

ZKMABY22-YJ41Y-YRY

ZKMBBY22-YJ41Y-YRY

ZKMAEY22-YJ41Y-YRY

ZKMBEY22-YJ41Y-YRY

ZKMAB222-YJ41Y-YRY

ZKMBB222-YJ41Y-YRY

ZKMAE222-YJ41Y-YRY

ZKMBE222-YJ41Y-YRY

ZKMAB322-YJ41Y-YRY

ZKMBB322-YJ41Y-YRY

ZKMAE322-YJ41Y-YRY

ZKMBE322-YJ41Y-YRY

ZKMABYY2-1J41Y-YRY

ZKMBBYY2-1J41Y-YRY

ZKMAEYY2-1J41Y-YRY

ZKMBEYY2-1J41Y-YRY

ZKMAB2Y2-1J41Y-YRY

ZKMBB2Y2-1J41Y-YRY

ZKMAE2Y2-1J41Y-YRY

ZKMBE2Y2-1J41Y-YRY

ZKMAB3Y2-1J41Y-YRY

ZKMBB3Y2-1J41Y-YRY

ZKMAE3Y2-1J41Y-YRY

ZKMBE3Y2-1J41Y-YRY

ZKMABY12-1J41Y-YRY

ZKMBBY12-1J41Y-YRY

ZFK8R115-ZD7YY-1E1

ZFK8R215-ZD7YY-1E1

ZFK8R315-ZD7YY-1E1

ZFK8R135-ZD7YY-1E1

ZFK8R235-ZD7YY-1E1

ZFK8R335-ZD7YY-1E1

ZFK8R115-0E7YY-1E1

ZFK8R215-0E7YY-1E1

ZFK8R315-0E7YY-1E1

ZFK8R135-0E7YY-1E1

ZFK8R235-0E7YY-1E1

ZFK8R335-0E7YY-1E1

ZFK8R115-5E7YY-1E1

ZKMAE2Y2-5C21A-YRY

ZKMBE2Y2-5C21A-YRY

ZKMAB3Y2-5C21A-YRY

ZKMBB3Y2-5C21A-YRY

ZKMAE3Y2-5C21A-YRY

ZKMBE3Y2-5C21A-YRY

ZKMABY12-5C21A-YRY

ZKMBBY12-5C21A-YRY

ZKMAEY12-5C21A-YRY

ZKMBEY12-5C21A-YRY

ZKMAB212-5C21A-YRY

ZKMBB212-5C21A-YRY

ZKMAE212-5C21A-YRY

ZKMBE212-5C21A-YRY

ZKMAB312-5C21A-YRY

ZKMBB312-5C21A-YRY

ZKMAE312-5C21A-YRY

ZKMBE312-5C21A-YRY

ZKMABY22-5C21A-YRY

ZKMBBY22-5C21A-YRY

ZKMAEY22-5C21A-YRY

ZKMBEY22-5C21A-YRY

ZKMAB222-5C21A-YRY

ZKMBB222-5C21A-YRY

ZKMAE222-5C21A-YRY

ZKMBE222-5C21A-YRY

ZKMAB322-5C21A-YRY

ZKMBB322-5C21A-YRY

ZKMAE322-5C21A-YRY