Fuji In-situ цирконий кислороден анализатор за опасно местоположение <ZKME, ZFKE> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

ХАРА КТЕРИ СТИКИ
Бърза реакция+без вземане на проби - идеален за управление на горенето в котли или пещи
Използване на тръба за насочване на потока - ниска поддръжка Огнеупорна конструк
ция - идеална за анализ на кислорода в опасни зони, например не
фтохимически инсталации Л
есно сменяем елемент от цирконий
Бърза реакция: 4 s до 7 s Работа без отваряне на капака TIIS и NEPSI огнеустойчиви сертифицирани

ZFKERY15-0Y0YY-5J1N

ZFKER115-0Y0YY-5J1N

ZFKER215-0Y0YY-5J1N

ZFKERA15-0Y0YY-5J1N

ZFKERB15-0Y0YY-5J1N

ZFKERY35-0Y0YY-5J1N

ZFKER135-0Y0YY-5J1N

ZFKER235-0Y0YY-5J1N

ZFKERA35-0Y0YY-5J1N

ZFKERB35-0Y0YY-5J1N

ZFKERY15-7Y0YY-5J1N

ZFKER115-7Y0YY-5J1N

ZFKER215-7Y0YY-5J1N

ZFKERA15-7Y0YY-5J1N

ZFKERB15-7Y0YY-5J1N

ZFKERY35-7Y0YY-5J1N

ZFKER135-7Y0YY-5J1N

ZKMEE211-6EY13-N

ZKMEBY11-7EY13-N

ZKMEEY11-7EY13-N

ZKMEB211-7EY13-N

ZKMEE211-7EY13-N

ZKMEBY11-YCY13-N

ZKMEEY11-YCY13-N

ZKMEB211-YCY13-N

ZKMEE211-YCY13-N

ZKMEBY11-1CY13-N

ZKMEEY11-1CY13-N

ZKMEB211-1CY13-N

ZKMEE211-1CY13-N

ZKMEBY11-2CY13-N

ZFKER235-DG0YY-5J1N

ZFKERA35-DG0YY-5J1N

ZFKERB35-DG0YY-5J1N

ZFKERY15-EG0YY-5J1N

ZFKER115-EG0YY-5J1N

ZFKERA15-FY7YY-5J1N

ZFKERB15-FY7YY-5J1N

ZFKERY35-FY7YY-5J1N

ZFKER135-FY7YY-5J1N

ZFKER235-FY7YY-5J1N

ZFKERA35-FY7YY-5J1N

ZFKERB35-FY7YY-5J1N

ZFKERY15-GY7YY-5J1N

ZFKER115-GY7YY-5J1N

ZFKER215-GY7YY-5J1N

ZFKERA15-GY7YY-5J1N

ZFKERB15-GY7YY-5J1N

ZFKERY35-GY7YY-5J1N

ZFKER135-GY7YY-5J1N

ZFKER235-GY7YY-5J1N

ZFKERA35-GY7YY-5J1N

ZFKERB35-GY7YY-5J1N

ZKMEE211-1C116-N

ZKMEBY11-2C116-N

ZKMEEY11-2C116-N

ZKMEB211-2C116-N

ZKMEE211-2C116-N

ZKMEBY11-3C116-N

ZKMEEY11-3C116-N

ZKMEB211-3C116-N

ZKMEE211-3C116-N

ZKMEBY11-4C116-N

ZKMEEY11-4C116-N

ZKMEB211-4C116-N

ZKMEE211-4C116-N

ZKMEBY11-5C116-N

ZFKERY15-BH7YY-5J1N

ZFKER115-BH7YY-5J1N

ZFKER215-BH7YY-5J1N

ZFKERA15-BH7YY-5J1N

ZFKERB15-BH7YY-5J1N

ZFKER135-CF3YA-5J1N

ZFKER235-CF3YA-5J1N

ZFKERA35-CF3YA-5J1N

ZFKERB35-CF3YA-5J1N

ZFKERY15-DF3YA-5J1N

ZFKER115-DF3YA-5J1N

ZFKER215-DF3YA-5J1N

ZFKERA15-DF3YA-5J1N

ZFKERB15-DF3YA-5J1N

ZFKERY35-DF3YA-5J1N

ZFKER135-DF3YA-5J1N

ZFKER235-DF3YA-5J1N

ZFKERA35-DF3YA-5J1N

ZFKERB35-DF3YA-5J1N

ZFKERY15-EF3YA-5J1N

ZFKER115-EF3YA-5J1N

ZFKER215-EF3YA-5J1N

ZKMEE211-4C214-T

ZKMEBY11-5C214-T

ZKMEEY11-5C214-T

ZKMEB211-5C214-T

ZKMEE211-5C214-T

ZKMEBY11-6C214-T

ZKMEEY11-6C214-T

ZKMEB211-6C214-T

ZKMEE211-6C214-T

ZKMEBY11-7C214-T

ZKMEEY11-7C214-T

ZKMEB211-7C214-T

ZKMEE211-7C214-T

ZKMEBY11-YJY15-T

ZFKERA15-8J3YA-5J1N

ZFKERB15-8J3YA-5J1N

ZFKERY35-8J3YA-5J1N

ZFKER135-8J3YA-5J1N

ZFKER235-8J3YA-5J1N