Fuji In-situ цирконий кислород анализатор България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

ХАРА@@
КТЕРИ СТИКИ Л
есно сменяем циркониев елемент
Бърза реакция (4 до 7 секунди)
IP66 или IP67 корпус Налична
работа без отваряне на капака (само ZKM1) Безопасен дизайн
Високо ниво на
безопасност
Конверторът прекъсва захранването на детектора при откриване на изгаряне на термодвойка.
Конверторът също прекъсва захранването при авария, в отговор на външен контактен вход.
Функцията за заключване на ключа предотвратява оперативни грешки.

ZFK8R115-0Y0YY-1J1

ZFK8R215-0Y0YY-1J1

ZFK8R315-0Y0YY-1J1

ZFK8R135-0Y0YY-1J1

ZFK8R235-0Y0YY-1J1

ZFK8R335-0Y0YY-1J1

ZFK8R115-5Y0YY-1J1

ZFK8R215-5Y0YY-1J1

ZFK8R315-5Y0YY-1J1

ZFK8R135-5Y0YY-1J1

ZFK8R235-5Y0YY-1J1

ZFK8R335-5Y0YY-1J1

ZFK8R115-6Y0YY-1J1

ZFK8R215-6Y0YY-1J1

ZFK8R315-6Y0YY-1J1

ZFK8R135-6Y0YY-1J1

ZFK8R235-6Y0YY-1J1

ZFK8R335-6Y0YY-1J1

ZFK8R115-0B5YY-1J1

ZFK8R215-0B5YY-1J1

ZFK8R315-0B5YY-1J1

ZFK8R135-0B5YY-1J1

ZFK8R235-0B5YY-1J1

ZFK8R335-0B5YY-1J1

ZFK8R115-5B5YY-1J1

ZFK8R215-5B5YY-1J1

ZFK8R135-ZE3AA-1J1

ZFK8R235-ZE3AA-1J1

ZFK8R335-ZE3AA-1J1

ZFK8R115-0Z3AA-1J1

ZFK8R215-0Z3AA-1J1

ZFK8R315-0Z3AA-1J1

ZFK8R135-0Z3AA-1J1

ZFK8R235-0Z3AA-1J1

ZFK8R335-0Z3AA-1J1

ZFK8R115-5Z3AA-1J1

ZFK8R215-5Z3AA-1J1

ZFK8R315-5Z3AA-1J1

ZFK8R135-5Z3AA-1J1

ZFK8R235-5Z3AA-1J1

ZFK8R335-5Z3AA-1J1

ZFK8R115-6Z3AA-1J1

ZFK8R215-6Z3AA-1J1

ZFK8R315-6Z3AA-1J1

ZFK8R135-ZY1AA-1J1

ZFK8R235-ZY1AA-1J1

ZFK8R335-ZY1AA-1J1

ZFK8R115-0A1AA-1J1

ZFK8R215-0A1AA-1J1

ZFK8R315-0A1AA-1J1

ZFK8R135-0A1AA-1J1

ZFK8R235-0A1AA-1J1

ZFK8R115-ZD7YY-1E1

ZFK8R215-ZD7YY-1E1

ZFK8R315-ZD7YY-1E1

ZFK8R135-ZD7YY-1E1

ZFK8R235-ZD7YY-1E1

ZFK8R335-ZD7YY-1E1

ZFK8R115-0E7YY-1E1

ZFK8R215-0E7YY-1E1

ZFK8R315-0E7YY-1E1

ZFK8R135-0E7YY-1E1

ZFK8R235-0E7YY-1E1

ZFK8R335-0E7YY-1E1

ZFK8R115-5E7YY-1E1

ZFK8R215-5E7YY-1E1

ZFK8R315-5E7YY-1E1

ZFK8R135-5E7YY-1E1

ZFK8R235-5E7YY-1E1

ZFK8R335-5E7YY-1E1

ZFK8R115-ZZZYY-1E1

ZFK8R215-ZZZYY-1E1

ZFK8R315-ZZZYY-1E1

ZFK8R135-ZZZYY-1E1

ZFK8R235-ZZZYY-1E1

ZFK8R335-ZZZYY-1E1

ZFK8R115-0Y0AY-1E1

ZFK8R215-0Y0AY-1E1