Fuji Аерозолен анализатор <ZSF> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

Мониторинг в реално време Отнема само 15 минути за количествен анализ на всеки компонент, който използва за повече от 8 часа чрез ръчен анализ.
Едновременният и количествен анализ на размера на частиците, броя на частиците и състава
Комбинацията от MEMS технология, лазерната технология и технологията за концентриране на частиците позволява в реално време и количествен анализ на размера на частиците, броя на частиците, състава (сулфат, нитрат, черен въглерод) на аерозола във въздуха, като по този начин се извършва измерване на масовата концентрация.
Висока точност, осигурена чрез комбинация от множество принципи Метод на дифузия на
светлината (за размера на частиците и броя на частиците), лазерно-индуциран метод с нажежаема жичка (за черен въглерод), квадруполна масова спектрометрия с капан на частици MEMS (за сулфат и нитрат) се използват за осигуряване на точно измерване.
Лесен за използване сензорен екран От предния сензорен екран можете да извършвате големи операции като индикация за измерена стойност и аларми, мониторинг на работното състояние и т.н.

ZSF1L111-11E1A-Z

ZSF1L111-11E2A-Z