Fuji ВРЕМЕ DELTA-C напреднал тип <FSVL> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

детектор Вътрешен диаметър (mm) Температура на течността (°C)
ФССА 25 до 225 -20 до 100
FSSC 50 до 1200 -40 до 120
ФСД 13 до 100 -40 до 100
ФССЕ 200 до 6000 -40 до 80
ФСШ 50 до 400 -40 до 200

FSVSYA12-LYYYB

FSVEYA12-LYYYB

FSVSDA12-LYYYB

FSVEDA12-LYYYB

FSVSYB12-LYYYB

FSVEYB12-LYYYB

FSVSDB12-LYYYB

FSVEDB12-LYYYB

FSVSYA12-LAYYB

FSVEYA12-LAYYB

FSVSDA12-LAYYB

FSVEDA12-LAYYB

FSVSYB12-LAYYB

FSVEYB12-LAYYB

FSVSDB12-LAYYB

FSVEDB12-LAYYB

FSVSYA12-LYAYB

FSVEYA12-LYAYB

FSVSDA12-LYAYB

FSVEDA12-LYAYB

FSVSYB12-LYAYB

FSVEYB12-LYAYB

FSVSDB12-LYAYB

FSVEDB12-LYAYB

FSVSYA12-LAAYB

FSVEYA12-LAAYB

FSVSDA12-LAAYB

FSVEDA12-LAAYB

FSVSYB12-LAAYB

FSVEYB12-LAAYB

FSVSDB12-LAAYB

FSSC1AY1-YY

FSSC1CY1-YY

FSSC1DY1-YY

FSSC1AA1-YY

FSSC1CA1-YY

FSSC1DA1-YY

FSVEYB12-LYABB

FSVSDB12-LYABB

FSVEDB12-LYABB

FSVSYA12-LAABB

FSVEYA12-LAABB

FSVSDA12-LAABB

FSVEDA12-LAABB

FSVSYB12-LAABB

FSVEYB12-LAABB

FSVSDB12-LAABB

FSVEDB12-LAABB

FSVSYA12-LYYCB

FSVEYA12-LYYCB

FSVSDA12-LYYCB

FSVEDA12-LYYCB

FSVSYB12-LYYCB

FSVEYB12-LYYCB

FSVSDB12-LYYCB

FSVEDB12-LYYCB

FSVSYA12-LAYCB

FSVEYA12-LAYCB

FSVSDA12-LAYCB

FSVEDA12-LAYCB

FSVSYB12-LAYCB

FSVEYB12-LAYCB

FSVSDB12-LAYCB

FSVEDB12-LAYCB

FSVSYA12-LYACB

FSVEYA12-LYACB

FSVSDA12-LYACB

FSVEDA12-LYACB

FSSC1DA1-AY

FSSC1YB1-AY

FSSC1AB1-AY

FSSC1CB1-AY

FSSC1DB1-AY

FSSC1YC1-AY

FSSC1AC1-AY

FSSC1CC1-AY

FSVSDA12-LAYAC

FSVEDA12-LAYAC

FSVSYB12-LAYAC

FSVEYB12-LAYAC

FSVSDB12-LAYAC

FSVEDB12-LAYAC

FSVSYA12-LYAAC

FSVEYA12-LYAAC

FSVSDA12-LYAAC

FSVEDA12-LYAAC

FSVSYB12-LYAAC

FSVEYB12-LYAAC

FSVSDB12-LYAAC

FSVEDB12-LYAAC

FSVSYA12-LAAAC

FSVEYA12-LAAAC

FSVSDA12-LAAAC

FSVEDA12-LAAAC

FSVSYB12-LAAAC

FSVEYB12-LAAAC

FSVSDB12-LAAAC

FSVEDB12-LAAAC

FSVSYA12-LYYBC

FSVEYA12-LYYBC

FSVSDA12-LYYBC

FSVEDA12-LYYBC

FSVSYB12-LYYBC

FSVEYB12-LYYBC

FSVSDB12-LYYBC

FSVEDB12-LYYBC

FSVSYA12-LAYBC

FSSC1CC1-YA

FSSC1DC1-YA

FSSC1YY1-AA

FSSC1AY1-AA

FSSC1CY1-AA

FSSC1DY1-AA

FSSC1YA1-AA

FSSC1AA1-AA