Fuji Предавател за нивото на водата <FQK> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

Висока точност: ± 0,2% Дет
ектор за налични канализационни води Из
мерва нивото на водата от 1,5 m до 50 m
Мощен вграден ограничител

FQK11AY3-000

FQK21AY3-000

FQK12AY3-000

FQK22AY3-000

FQK13AY3-000

FQK23AY3-000

FQK14AY3-000

FQK24AY3-000

FQK15AY3-000

FQK25AY3-000

FQK16AY3-000

FQK26AY3-000

FQK17AY3-000

FQK27AY3-000

FQK18AY3-000

FQK28AY3-000

FQK19AY3-000

FQK29AY3-000

FQK1AAY3-000

FQK2AAY3-000

FQK11BY3-000

FQK21BY3-000

FQK12BY3-000

FQK22BY3-000

FQK13BY3-000

FQK23BY3-000

FQK14BY3-000

FQK24BY3-000

FQK15BY3-000

FQK25BY3-000

FQK16BY3-000

FQK26BY3-000

FQK26AY3-100

FQK17AY3-100

FQK27AY3-100

FQK18AY3-100

FQK28AY3-100

FQK19AY3-100

FQK29AY3-100

FQK1AAY3-100

FQK2AAY3-100

FQK11BY3-100

FQK11AY3-002

FQK21AY3-002

FQK12AY3-002

FQK22AY3-002

FQK13AY3-002

FQK23AY3-002

FQK14AY3-002

FQK24AY3-002

FQK15AY3-002

FQK25AY3-002

FQK16AY3-002

FQK26AY3-002

FQK17AY3-002

FQK27AY3-002

FQK18AY3-002

FQK28AY3-002

FQK19AY3-002

FQK29AY3-002

FQK1AAY3-002

FQK2AAY3-002

FQK11BY3-002

FQK21BY3-002

FQK12BY3-002

FQK22BY3-002

FQK13BY3-002

FQK23BY3-002

FQK14BY3-002

FQK24BY3-002

FQK15BY3-002

FQK25BY3-002

FQK16BY3-002

FQK26BY3-002

FQK26AY3-102

FQK17AY3-102

FQK27AY3-102

FQK18AY3-102

FQK28AY3-102

FQK19AY3-102

FQK29AY3-102

FQK1AAY3-102

FQK2AAY3-102

FQK11BY3-102

FQK11AY3-004

FQK21AY3-004

FQK12AY3-004

FQK22AY3-004

FQK13AY3-004

FQK23AY3-004

FQK14AY3-004

FQK24AY3-004

FQK15AY3-004

FQK25AY3-004

FQK16AY3-004

FQK26AY3-004

FQK17AY3-004

FQK27AY3-004

FQK18AY3-004

FQK28AY3-004

FQK19AY3-004

FQK29AY3-004

FQK1AAY3-004

FQK2AAY3-004

FQK11BY3-004

FQK21BY3-004

FQK12BY3-004

FQK22BY3-004

FQK13BY3-004

FQK23BY3-004

FQK14BY3-004

FQK24BY3-004

FQK15BY3-004

FQK25BY3-004

FQK16BY3-004

FQK26BY3-004

FQK26AY3-104

FQK17AY3-104

FQK27AY3-104

FQK18AY3-104

FQK28AY3-104

FQK19AY3-104

FQK29AY3-104

FQK1AAY3-104

FQK2AAY3-104

FQK11BY3-104