Fuji Преносим NDIR газов анализатор <ZSVS> България

Енапарт се снабдява с продукти чрез своите офиси, ситуирани в 14 различни държави, за да ви оферира най-добри цени на местно равнище. Свържете се с нас и с удоволствие ще изготвим специално ценово предложение за вас. Можете да го направите чрез контактната форма или като ни изпратите запитване по имейл.

page

ХАРАКТЕРИСТИ
КИ Подходящ за мониторинг на газове в пещи за термична обработка, отглеждане на растения и химически анализ с научноизследователска цел.
Оборудван с газосмукателна помпа и мембранен филтър - няма нужда от изчисление на устройството за вземане на проби от газ
CP (въглероден потенциал) (опция)
Разнообразие от функции: коригиран от O2 изход, осредняване, автоматично изключване на дисплея и др. Лесен
за видимост LCD
Можете да проверите промените в концентрацията на всички
компоненти с един поглед Лесен за използване интерфейс

ZSVSB1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSBYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSDYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSEYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSGYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSHYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSJYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSSYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSYYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSZYY2-1AAAY-10Y11AA

ZSVSB1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-2AAAY-10Y11AA

ZSVSSYY2-2DAAY-10Y11AA

ZSVSYYY2-2DAAY-10Y11AA

ZSVSZYY2-2DAAY-10Y11AA

ZSVSB1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-3DAAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSBYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSDYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSEYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSGYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSHYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSJYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSSYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSYYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSZYY2-3GFAY-10Y11AA

ZSVSB1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSBYY2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSDYY2-1HFAY-10Y11AA

ZSVSB1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSBYY2-2YFAY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-2CABY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-2CABY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-2CABY-10Y11AA

ZSVSBYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSDYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSEYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSGYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSHYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSJYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSSYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSYYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSZYY2-2CABY-10Y11AA

ZSVSB1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSD1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSE1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-3CABY-10Y11AA

ZSVSBYY2-3CABY-10Y11AA

ZSVSDYY2-3CABY-10Y11AA

ZSVSEYY2-3CABY-10Y11AA

ZSVSGYY2-3CABY-10Y11AA

ZSVSHYY2-3CABY-10Y11AA

ZSVSG1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSH1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSJ1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSS1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSY1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSZ1Y2-1GABY-10Y11AA

ZSVSBYY2-1GABY-10Y11AA

ZSVSDYY2-1GABY-10Y11AA

ZSVSEYY2-1GABY-10Y11AA

ZSVSGYY2-1GABY-10Y11AA